UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “WEB SHOP ELBI MEDIKAL”

  1. OPĆE ODREDBE                                                                                                                                     

Nositelj svih prava na internet domeni www.elbi-medikal.hr je poduzeće ELBI MEDIKAL d.o.o. Korištenjem usluge Web Shopa ELBI MEDIKAL i svih pridruženih stranica na domeni www.elbi-medikal.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa ELBI MEDIKAL, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa ELBI MEDIKAL i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa ELBI MEDIKAL je poduzeće ELBI MEDIKAL d.o.o., Josipa Vargovića 4/II, 48000 Koprivnica, OIB: 29971014676.
Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa ELBI MEDIKAL, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa ELBI MEDIKAL u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa ELBI MEDIKAL odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa ELBI MEDIKAL od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ELBI MEDIKAL d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.elbi-medikal.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.
Web Shop ELBI MEDIKAL se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.elbi-medikal.hr. Web Shop ELBI MEDIKAL zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Web Shopu ELBI MEDIKAL su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Web Shop ELBI MEDIKAL će nastojati na web stranicama www.elbi-medikal.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

  1. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA ELBI MEDIKAL”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu ELBI MEDIKAL d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i poduzeća ELBI MEDIKAL d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu ELBI MEDIKAL i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop ELBI MEDIKAL u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa ELBI MEDIKAL uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u Web Shopu ELBI MEDIKAL, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom te putem telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (kada su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.elbi-medikal.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.
Sve cijene proizvoda na web stranicama www.elbi-medikal.hr izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu ELBI MEDIKAL d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa ELBI MEDIKAL,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa ELBI MEDIKAL,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefona na 01/2750-980, radnim danom od 8-15 h.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge (korisničko ime) i odabrati sigurnosnu lozinku te upisati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ELBI MEDIKAL d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke ELBI MEDIKAL d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članaka 60 i 61 Zakona o zaštiti potrošača (NN, 19/22), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 79. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN19/22).
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 86, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 19/22) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ELBI MEDIKAL d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ELBI MEDIKAL d.o.o., Josipa Vargovića 4/II, 48 000 Koprivnica) ili elektroničkom poštom na: info@elbi-medikal.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa ELBI MEDIKAL u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ELBI MEDIKAL d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ELBI MEDIKAL d.o.o., odnosno Web Shop ELBI MEDIKAL zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ELBI MEDIKAL d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ELBI MEDIKAL d.o.o. (za Web Shop ELBI MEDIKAL), Josipa Vargovića 4/II, 48 000 Koprivnica  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ELBI MEDIKAL d.o.o. odnosno Web Shop-u ELBI MEDIKAL uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, čl. 84) . Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, čl. 84) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki ELBI MEDIKAL d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio ELBI MEDIKAL d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR, €) te informativno u hrvatskim kunama (HRK, kn). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.elbi-medikal.hr uključuju PDV.

Elbi Medikal korisnicima, uz njihov prethodni pristanak, šalje Newslettere. Pristankom na primanje Newslettera, korisnik, dobiva obavijest o pravu na jednokratan popust na kupnju od 10 %. Prilikom ispunjavanja zadovoljstva nakon obavljene kupnje, korisnik, na e-mail adresu, dobije promo kod za popust na jednokratnu kupnju kroz web shop. Popusti se ne mogu zbrajati niti koristiti na već snižene artikle.
Elbi MEDIKAL d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, voditelji Web Shopa ELBI MEDIKAL će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Web Shop ELBI MEDIKAL na: maloprodaja-kc@elbi-medikal.hr ili na telefonski broj 01/2750-980, radnim danom od 8-15 h kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.elbi-medikal.hr i njenim podstranicama i to vezano uz: ime tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop ELBI MEDIKAL je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi zaposleniku GLS Croatia d.o.o. kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom uz naknadu od 0,80 €.

b) Plaćanje kreditnim karticama – primamo samo kartice MasterCard i Visa.

c) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop ELBI MEDIKAL prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu PLATITELJA.

d) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop ELBI MEDIKAL prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje, dok se Kupac koji plaća kreditnom karticom automatski vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke s kartice.
Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun ELBI MEDIKAL d.o.o. ili odobrenje autorizacije kreditne kartice Kupca. Novčani primitak na računu tvrtke ELBI MEDIKAL d.o.o. vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju brzom dostavnom službom.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda te elektronički sustav Web Shopa ELBI MEDIKAL potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja fiksan iznos od 6,00 €. Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Za iznos narudžbe od 50 € i više  dostava je BESPLATNA. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke Elbi Medikal d.o.o., izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema na skladištu. Ukoliko se radi o takvom slučaju, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za period prvotno potreban da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi za prodaju putem Web Shopa ELBI MEDIKAL. Isti postupak i produženi rok dostave vrijedi za artikle na popustu. Kupac ima opciju preuzimanja narudžbe u jednoj od naših registriranih maloprodajnih mjesta u Koprivnici i u Dugom Selu. Narudžba je spremna za isporuku kroz 3 -5 radnih dana, a o tome kada je narudžba spremna za isporuku obavijestiti ćemo kupca. Rok za preuzimanje narudžbe je 15 radnih dana.
Ukoliko tvrtka ELBI MEDIKAL d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirat će Kupca telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.
Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se brzom dostavnom službom GLS Croatia d.o.o. u roku 3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke ELBI MEDIKAL d.o.o.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa ELBI MEDIKAL na telefonski broj 01/2750-980, radnim danom od 8-15 h. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop ELBI MEDIKAL, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: info@elbi-medikal.hr, sjedište: ELBI MEDIKAL d.o.o., Josipa Vargovića 4/II, 48 000 Koprivnica, ili usmeno na broj telefona 01/2750-980, radnim danom od 8-15 h.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 47. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Ako se materijalni nedostatak na robi ili neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web shopa ELBI MEDIKAL te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: info@elbi-medikal.hr, sjedište: Josipa Vargovića 4/2, 48000 Koprivnica, ili usmeno na broj telefona 01/2750-980, radnim danom od 8-15 h. Rok za odgovor je 15 dana.

  1. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA                                                                                     

Web Shop ELBI MEDIKAL se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa ELBI MEDIKAL te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop ELBI MEDIKAL može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu ELBI MEDIKAL. Web Shop ELBI MEDIKAL nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa ELBI MEDIKAL. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop ELBI MEDIKAL na e-mail adresu: info@elbi-medikal.hr.Web Shop ELBI MEDIKAL će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa ELBI MEDIKAL. Web Shop ELBI MEDIKAL prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa ELBI MEDIKAL bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.Web Shop ELBI MEDIKAL prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop ELBI MEDIKAL će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa ELBI MEDIKAL od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop ELBI MEDIKAL će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.Web Shop ELBI MEDIKAL ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Web Shop ELBI MEDIKAL koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.

Uvjeti kupnje objavljeni su u lipnju, 2023.