Uvjeti korištenja web domene www.elbi-medikal.hr i njenih podstranica

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.elbi-medikal.hr je u vlasništvu poduzeća ELBI MEDIKAL d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.elbi-medikal.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem stranica www.elbi-medikal.hr i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.elbi-medikal.hr (dalje u tekstu: Web stranica Elbi Medikal) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.elbi-medikal.hr i svih povezanih pod domena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web stranice Elbi Medikal bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web stranice Elbi Medikal u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web stranice Elbi Medikal vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web stranice Elbi Medikal ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice ne postupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web stranice Elbi Medikal, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.  ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web stranice Elbi Medikal u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web stranici Elbi Medikal te pružanju određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

ELBI MEDIKAL d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web stranice Elbi Medikal te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web stranice Elbi Medikal. Korištenjem sadržaja Web stranice Elbi Medikal, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE 

Uredništvo Web stranice Elbi Medikal pregledava, odobrava i radi recenziju sadržaja Web stranice Elbi Medikal. Uredništvo jamči objektivnost sadržaja i da ne postoji izravan sukob interesa od kojeg se tvrtka Elbi Medikal d.o.o. izričito ograđuje.

Podatci sadržani u dijelu Web stranice- zdravstveni djelatnici (u tekstu dalje Zdravstveni djelatnici), namijenjen je isključivo zdravstvenim djelatnicima i osobama koje imaju ovlaštenje za propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske.

Svaka osoba koja se registrira i pristupi dijelu Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici snosi potpunu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Web stranice Elbi Medikal- zdravstveni djelatnici.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja, svjesno izjavljujete da ste zdravstveni djelatnik i da ćete informacije prisutne na Web stranici Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici koristiti isključivo za vlastitu edukaciju i usavršavanje.

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na Web stranicama Elbi Medikal, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Web stranice Elbi Medikal, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja ELBI MEDIKAL d.o.o. Usluge Web stranice Elbi Medikal zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjena.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Web stranica Elbi Medikal, tvrtka ELBI MEDIKAL d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Web stranice Elbi Medikal.

Korištenje usluga Web Shopa ELBI MEDIKAL odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa ELBI MEDIKAL od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, koji u tom slučaju preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ELBI MEDIKAL d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

Sadržaj Web stranice Elbi Medikal i njenih podstranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, pravima o intelektualnom vlasništvu, prema zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Sav sadržaj Web stranice Elbi Medikal može se koristiti isključivo za osobne potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava, prava o intelektualnom vlasništvu i drugog navedenog ograničenja prava korištenja. Korištenje informacija objavljenih na Web stranici Elbi Medikal u komercijalne ili druge svrhe dozvoljeno je samo uz suglasnost Uredništva Web stranice Elbi Medikal.

Podatci o medicinskim proizvodima na Web stranici Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici isključivo su informativne prirode. Uredništvo Web stranice Elbi Medikal učiniti će sve da informacije budu točne i precizne, ali ne garantira isto. Uredništvo isključuje svaku odgovornost za izravnu /neizravnu štetu nastalu korištenjem Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni radnici.

 

KORIŠTENJE WEB STRANICE ELBI MEDIKAL I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s ELBI MEDIKAL.hr, a nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je ELBI MEDIKAL d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracija na Web stranici Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici je obavezna.  Korisnički račun ima svrhu odobrenja pristupa dijelu za zdravstvene djelatnike, vođenja evidencije o pregledanim sadržajima. Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Web stranice Elbi Medikal za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene.  Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ELBI MEDIKAL d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika bit će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.  Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Ukoliko korisnik ne pristupa web stranici Elbi Medikal zdravstveni djelatnici više od godine dana, korisnički račun postaje nevažeći, odnosno kod potrebno je kreirati novi.

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA WEB STRANICE ELBI MEDIKAL – ZDRAVSTVENI DJELATNICI

Elbi Medikal d.o.o.., Josipa Vargovića 4/II, 48000 Koprivnica, Hrvatska (u daljnjem tekstu kao „Elbi Medikal“), voditelj obrade, putem Web stranice Elbi Medikal  i njenih podstranica prikuplja, pohranjuje i obrađuje Vaše podatke. Ukoliko se na Web stranici Elbi Medikal, registrirate kao zdravstveni djelatnik obrađujemo sljedeće Vaše podatke: Ime i prezime, titula, djelatnost, tvrtka (poslodavac), telefon, e-mail, datum rođenja. Pružanje navedenih podataka je nužno za korištenje svih dijelova web stranice Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici.

Ukoliko ne pristupite stranici kao registrirani član, tvrtka Elbi Medikal, ne može prikupljati i obrađivati Vaše podatke, osim ako nam ih sami date.

Poštujemo Vaše pravo na privatnost i obrađujemo samo osobne podatke u skladu s odgovarajućim odredbama zaštite privatnosti u Europskoj uniji i van nje.
Elbi Medikal surađuje s pouzdanim partnerima poput Google LLC za analitičke alate (u daljnjem tekstu “Partneri”).
Za osobne podatke obuhvaćene ovom Izjavom o sigurnosti i privatnosti koju koristi web stranica, Elbi Medikal je voditelj obrade (eng. data controller) pod Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Kako prikupljamo podatke o Vama?

U mogućnosti smo prikupiti, obraditi i koristiti podatke o Vama u idućim situacijama:
1. podatke koje upisujete dok koristite servise web stranice Elbi Medikal
2. podatke koje dobijemo kada nas kontaktirate putem kontakt obrasca ili e-mail adrese

Kako koristimo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo isključivo kako bi mogli ispuniti uslugu servisa koji ste koristili, da ispunimo pravne obveze (npr. Računovodstvo), da imate omogućen pristup Web stranici Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici i informacijama prisutnima ili iz drugih razloga koji su bitni da Vas držimo obaviještenim/om kako bismo Vas zaštitili od prijevare. Vaše osobne podatke koristimo kako bi mogli analizirati korištenje Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni radnici, prilagoditi Web stranicu Elbi Medikal – zdravstveni radnici vašim navikama i potrebama te odgovoriti na Vaše upite.

Za sve ostale svrhe ćemo Vas uvijek pitati za dozvolu i nuditi mogućnost povlačenja te dozvole u bilo kojem trenutku.
Vaše osobne podatke možemo otkriti ako je to zakonski zahtijevano ili ako kršite naše Uvjete korištenja ili Uvjete kupnje.

Kako upravljamo Vašim podacima

Podaci koje unosite putem web stranice smješteni su na serveru koji se nalazi unutar Europske unije i kojem samo mi kao vlasnici imamo pristup. Na serveru se redovito provode mjere zaštite osobnih podataka protiv neovlaštenog ili nezakonitog postupanja, slučajnog gubitka uništavanja ili oštećenja. Server se nalazi smješten u vrhunski osiguranim datacentrima sa kontrolom pristupa i sigurnosnim sustavima.
Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Osobne podatke čuvamo dokle god je to potrebno u svrhu ispunjenja obveza pokrivenih ovim uvjetima korištenja, pravilima privatnosti i pravnim informacijama i u iznimnim slučajevima kada to nalaže zakon, računovodstvo ili neka druga zakonska pravila/obaveza, rok čuvanja Vaših podataka može biti duži od navedenog. Ukoliko više nećemo imati razloga za čuvanje Vaših podataka isti će biti obrisani odnosno uništeni.
Vaši podaci se pohranjuju dokle god koristite naše servise. Ukoliko odlučite prestati koristiti naše servise određeni podaci prikupljeni o Vama ostati će u svrhu ispunjenja poreznih, pravnih i računovodstvenih obveza.
Kako možete povući pristanak?
Ako se nakon pristanka predomislite, možete povući vašu suglasnost da vas kontaktiramo, za kontinuirano prikupljanje, korištenje ili otkrivanje vaših podataka u bilo koje vrijeme putem centra za privatnost ili kontaktirajući nas na mail: info@elbi-medikal.hr

Dijeljenje podataka

Vaše podatke ne dijelimo s trećim stranama. Postoje iznimke, u slučaju naših Partnera, kada dijelimo najosnovnije potrebne podatke s ciljem da nam pomognu u ispunjenju naših obveza prema Vama.
Partneri stoga mogu imati potencijalni ili pravi pristup ograničenim podacima o Vama i obrađivati ih u naše ime. Službeni naziv im je izvršitelji obrade (eng. data processors):
• Dostavna služba koja dostavlja Vaše naručene proizvode
• dobavljači analitičkih alata (Google);
Vaši podaci mogu biti obrađivani, pohranjeni i preneseni van zemlje prebivališta ili Europske unije, i to u Sjedinjene Američke Države. Zakoni o privatnosti u toj državi možda nemaju jednak nivo zaštite kao u Vašoj državi ili Europskoj uniji. Kada god dijelimo Vaše osobne podatke van Europske unije, to činimo na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske unije koje su zakonski važeće mjere koje nam omogućuju prijenos vaših podataka i ostvarivanje njihove adekvatne zaštite.

Izričito izjavljujemo da Vaše osobne podatke nećemo prodavati ili na bilo koji način, osim već navedenog, koristiti, niti dijeliti sa trećom stranom bez Vašeg odobrenja.

Kolačići (eng. cookies)

Upotrebljavamo kolačiće kako bi o Vama prikupljali informacije i pohranili Vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kada stranicu ponovno posjetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internetskoj stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje da prepozna Vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org.
Upotrebljavamo slijedeće kategorije kolačića na stranici:
Kategorija 1: Strogo neophodni kolačići (eng. session cookies)
Ovi su kolačići nužni kako bi Vam omogućili kretanje po Stranici i uporabu njezinih značajki. Bez tih kolačića ne mogu Vam se pružiti usluge koje ste zatražili.
Kategorija 2: Funkcionalni kolačići (eng. persistent cookies)
Ovi kolačići pamte Vaše odabire. Takvi se podaci potom mogu upotrijebiti kako bi Vam se osiguralo iskustvo koje je prikladnije Vašim odabirima i posjećivanje stranice koje je prilagođenije Vašim potrebama i navikama. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu biti u anonimnom obliku i ovi kolačići ne mogu pratiti Vašu aktivnost pregledavanja na drugim internetskim stranicama.
Kategorija 3: Kolačići trećih strana
a. Google Analytics – servis za analizu posjeta stranici i unaprjeđenje sadržaja
Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se ljudi koriste stranicom. Primjerice, mi upotrebljavamo ove kolačiće kako bi nam pomogli razumjeti kako korisnici dolaze na stranicu, pregledavaju ili upotrebljavaju Stranicu te kako bi nam istaknuli pojedinosti koje možemo poboljšati kao što su navigacija i korisničko iskustvo. Ovi kolačići sve informacije prikupljaju zbirno i stoga su takve informacije anonimne.
Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na Vašem računalu, na internetskom pregledniku, u dijelu vezanom uz pomoć i podršku, potražite upute za pronalaženje datoteke ili direktorija koji pohranjuje kolačiće. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima ili značajkama stranice.

Uporaba web-pratilaca (eng. Google Analytics)

Određeni dokumenti na našoj web stranici te e-mailovi koje pošaljemo, mogu sadržavati takozvane web-pratilice koje omogućuju da Elbi Medikal d.o.o. prati koliko je korisnika pročitalo e-mail ili posjetilo određenu stranicu.

Web pratilice prikupljaju sljedeće podatke: broj kolačića, datum i vrijeme pregleda određene stranice te opis stranice na kojoj se nalazi web-pratilica. Ne prikupljaju se osobni podatci, već oni kojima se gleda učinkovitost kampanje.

Vaše osobne podatke kako korisnika Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici, obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti koju možete povući u bilo kojem trenutku, ali ona ne utječe na obradu Vaših podataka prije povlačenja privole. Suglasnost je nužna za korištenje Web stranice Elbi Medikal – zdravstveni djelatnici, a Vaše osobne podatke obrađujemo samo kada za to postoji svrha.

Elbi Medikal d.o.o. omogućuje Vam pristup Vašim osobnim podatcima koji možete zatražiti u bilo kojem trenutku, također možete tražiti i brisanje podataka ili ograničavanje obrade. Obratiti se možete našem povjereniku za obradu podataka na mail: silvija@elbi-medikal.hr.

Elbi Medikal može uz Vaše odobrenje u obradi podataka koristiti usluge treće osobe kao izvršitelja obrade podataka.

Datum: 06.05.2020.