stetne navike
Saznajte više
Briga o zdravlju, Zdravlje

Zašto je tako teško promijeniti navike iako znamo da nam štete?

Štetne navike odnose se na ponašanja ili obrasce aktivnosti koji imaju negativne posljedice za naše fizičko, mentalno, emocionalno ili društveno blagostanje. Oni se mogu ukorijeniti u našem svakodnevnom životu, a da često nismo ni svjesni razmjera njihovog utjecaja.

Saznajte više