Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom
Saznajte više
Briga o zdravlju, Zdravlje

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom – 5. svibnja

Danas obilježavamo Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom. Ovaj dan je prvi puta u Republici Hrvatskoj obilježen 5. svibnja 2001. godine. Cilj obilježavanja ovog dana je skrenuti pažnju na cerebralnu paralizu kako...

Saznajte više

Saznajte više
Briga o zdravlju

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih prirođenom anomalijom ili oštećenjem nezrelog mozga. Riječ „cerebralna“ odnosi se na mozak, dok se „paraliza“ odnosi na poremećaj pokreta i...

Saznajte više