vitamini i minerali
Saznajte više
Briga o zdravlju

ULOGA VITAMINA I MINERALA U LJUDSKOM ORGANIZMU

Vitamini su organske tvari raznovrsne strukture i kemijskih svojstava. Iako su ljudskom organizmu potrebni u malim količinama, neophodni su za normalno funkcioniranje organizma-za rast, razvoj, reprodukciju.
Minerali su kemijski elementi neophodni za normalno funkcioniranje organizma. Svaki mineral ima specifično djelovanje.

Saznajte više