Saznajte više
Briga o zdravlju, Zdravlje

Bolovi u križima – grijati ili hladiti?

Križobolja je najčešća muskuloskeletna bolest današnjeg čovjeka. Najčešće zahvaća radno aktivno stanovništvo i najčešći je uzrok bolovanja. Križobolja je veliko opterećenje za pojedinca, ali i za zdravstveni sustav. Studije pokazuju da će...

Saznajte više