Saznajte više
Briga o zdravlju, Inkontinencija, Zdravlje

Barrier Spray Forte Skin Repair

Izraz dekubitus potječe od latinske riječi decumbere, što znači ležati. U hrvatskom jeziku pojam dekubitus označava ranu nastalu zbog ležanja. Dekubitalni ulkus predstavlja oštećenje kože i potkožnog tkiva nastalo zbog sile pritiska, sile vlaka ili...

Saznajte više