Elbi Medikal_dijabetesDijabetes ili šećerna bolest poremećaj je metabolizma koji rezultira povišenom razinom glukoze u krvi. Nastaje zbog poremećaja u radu gušterače koja prestaje potpuno ili djelomično lučiti inzulin ili pak proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. Osnovni simptomi dijabetesa su pojačana žeđ, pojačano mokrenje, umor, pojačan osjećaj gladi, promjena tjelesne mase, a u Republici Hrvatskoj čak svaka deseta osoba boluje od šećerne bolesti. Oblici dijabetesa su tip 1, tip 2 i gestacijski (trudnički) dijabetes.

Simptomi dijabetesa se pojavljuju postepeno i često su slabog intenziteta te se dijabetes stoga često naziva „tihim neprijateljem“ zdravlja.

Šećernu bolest je važno što ranije staviti pod kontrolu promjenom načina prehrane, redovitom tjelovježbom, lijekovima, samokontrolom glukoze u krvi te redovitim pregledima liječnika.