KOGA PITATI ZA POMOĆ?

Elbi medikal_inkontinencija_citat19

Ako ste primijetili kako vam nekontrolirano ispuštanje mokraće stvara probleme i postaje prepreka u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, prvi korak prema rješavanju problema s inkontinencijom svakako je liječnik opće prakse, odnosno vaš obiteljski liječnik. Osim liječnika, medicinska sestra također može biti prvi korak u borbi s inkontinencijom.

 

Kod blažih oblika inkontinencije, liječnik opće prakse vam može pomoći, no ako je problem intenzivniji i zahtijeva veću intervenciju, tada vas šalje liječniku specijalisti. Liječnik specijalist, nakon razgovora s vama i pretraga te nakon što ima jasan uvid u vaš problem s inkontinencijom, usmjerit će vas prema rješavanju istog.

 

Prilikom traženja pomoći kod liječnika, važno je da pacijent bude iskren i da otvorena progovara o problemu s kojim se bori.

Liječniku je, da bi s više uspjeha rješavao problem, važno da pacijent opiše problem (intenzitet, učestalost), da ga upozna sa svojim općim zdravljem, odnosno pije li i koje lijekove, kako se hrani, kako živi, koje navike ima, boluje li od nekih bolesti. Nakon upoznavanja sa situacijom, liječenje je lakše i sigurnije.

Ponekad se javlja potreba za drugim liječničkim mišljenjem što ne odaje nepovjerenje prema liječniku, već otkriva vašu svjesnost o problemu i brigu za vlastito zdravlje. Traženje drugog mišljenja je samo još jedan način dodatnog informiranja o problemu.

Stoga, ako osjetite potrebu za drugim liječničkim mišljenjem, nemojte se ustručavati, nego ga svakako potražite. Ako dođe do razilaženja prvog i drugog mišljenja, uvijek postoji mogućnost okretanja dodatnim mišljenjima.

 

Više različitih mišljenja može djelovati zbunjujuće za pojedinca, a kod odluke čijem ćete se mišljenju prikloniti, važno je i poznavanje vlastitog tijela i problema.

Odluka, kakvu god donijeli, uvijek možete ponovo propitati i ispraviti.